k.ú.: 795933 - Želenice u Mostu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567426 - Želenice NUTS5 CZ0425567426
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4209 - Most
Pověřený obecní úřad 42091 - Most

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 89 2517095
zahrada 179 85879
travní p. 114 1307588
lesní poz 49 424722
vodní pl. tok přirozený 12 81767
vodní pl. zamokřená pl. 112 444260
zast. pl. zbořeniště 23 708
zast. pl. 246 75115
ostat.pl. dráha 14 92360
ostat.pl. jiná plocha 191 395601
ostat.pl. manipulační pl. 11 27002
ostat.pl. mez, stráň 94 65842
ostat.pl. neplodná půda 121 472438
ostat.pl. ostat.komunikace 66 103353
ostat.pl. pohřeb. 1 1473
ostat.pl. silnice 19 119706
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2314
ostat.pl. zeleň 12 8933
Celkem KN 1354 6226156
Par. DKM 1354 6226156
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 105
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 65
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 6
Celkem BUD 244
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 282
spoluvlastník 355

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.2006
S-SK GS 1:2880 1875 29.06.2006


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 16.05.2022 18:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.