k.ú.: 795976 - Bítovánky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591998 - Želetava NUTS5 CZ0634591998
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61062 - Moravské Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 401 1797605
zahrada 110 67802
travní p. 304 598644
lesní poz 65 2675217
vodní pl. nádrž umělá 1 1296
vodní pl. rybník 2 58606
vodní pl. tok přirozený 3 141
vodní pl. tok umělý 82 13523
zast. pl. společný dvůr 2 159
zast. pl. zbořeniště 3 777
zast. pl. 111 53854
ostat.pl. jiná plocha 54 21542
ostat.pl. manipulační pl. 16 7742
ostat.pl. neplodná půda 10 9083
ostat.pl. ostat.komunikace 59 92729
ostat.pl. silnice 7 13317
ostat.pl. zeleň 1 227
Celkem KN 1231 5412264
Par. KMD 1231 5412264
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 20
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 14
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 104
LV 148
spoluvlastník 222

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.05.2015
KM-D 1:2000 20.09.2000 27.05.2015
S-SK ŠS 1:2880 1824 20.09.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 23.05.2022 09:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.