k.ú.: 795992 - Šašovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591998 - Želetava NUTS5 CZ0634591998
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61062 - Moravské Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 161 3790538
zahrada 111 67372
travní p. 158 644665
lesní poz 166 1350763
vodní pl. nádrž umělá 1 107
vodní pl. rybník 3 45187
vodní pl. tok přirozený 15 8531
zast. pl. zbořeniště 3 574
zast. pl. 116 77245
ostat.pl. jiná plocha 31 23869
ostat.pl. manipulační pl. 5 3284
ostat.pl. neplodná půda 27 76943
ostat.pl. ostat.komunikace 90 168214
ostat.pl. silnice 3 29779
ostat.pl. skládka 1 318
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 499
Celkem KN 895 6287888
Par. DKM 523 5246793
Par. KMD 372 1041095
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 69
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 19
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 114
LV 151
spoluvlastník 191

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 26.10.2018
KMD 1:1000 24.03.2017
KM-D 1:2000 10.01.2002 26.10.2018
S-SK ŠS 1:2880 1835 10.01.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 23.05.2022 19:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.