k.ú.: 796018 - Želetice u Kyjova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kyjov email: kp.kyjov@cuzk.cz
Masarykovo nám. 31/57, 69701 Kyjov telefon: 518697011 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586811 - Želetice NUTS5 CZ0645586811
Pracoviště 738 - Kyjov

Obec s rozšířenou působností 6210 - Kyjov
Pověřený obecní úřad 62102 - Kyjov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1153 3668880
vinice 40 22763
zahrada skleník-pařeniš. 13 3294
zahrada 174 109847
ovoc. sad 4 9060
travní p. 220 691292
lesní poz 7 491335
vodní pl. nádrž umělá 3 18071
vodní pl. rybník 2 44236
vodní pl. tok umělý 5 38469
zast. pl. společný dvůr 5 4995
zast. pl. zbořeniště 15 1803
zast. pl. 296 100218
ostat.pl. dráha 5 367
ostat.pl. jiná plocha 110 123983
ostat.pl. manipulační pl. 14 3419
ostat.pl. neplodná půda 40 10891
ostat.pl. ostat.komunikace 149 225457
ostat.pl. pohřeb. 1 3285
ostat.pl. silnice 7 37028
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10870
ostat.pl. zeleň 143 487885
Celkem KN 2407 6107448
Par. DKM 1484 5700182
Par. KMD 923 407266
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 180
č.p. byt.dům 4
č.p. garáž 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 28
č.p. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 277
byt.z. byt 16
byt.z. garáž 4
Celkem JED 20
LV 510
spoluvlastník 722

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.08.2011
DKM-KPÚ 13.01.2010 1:1000 14.01.2010 *)
S-SK ŠS 1:2880 1827 31.08.2011 28.02.1824, 1:2880


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kyjov.

vypočteno: 22.05.2022 19:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.