k.ú.: 796077 - Alžbětín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557528 - Železná Ruda NUTS5 CZ0322557528
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32052 - Nýrsko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 4 1193
travní p. 187 497630
lesní poz 45 6901205
vodní pl. nádrž přírodní 1 100094
vodní pl. tok přirozený 21 56887
vodní pl. tok umělý 1 663
zast. pl. zbořeniště 4 2401
zast. pl. 34 15419
ostat.pl. dráha 5 13094
ostat.pl. jiná plocha 62 62894
ostat.pl. neplodná půda 29 47879
ostat.pl. ostat.komunikace 83 52780
ostat.pl. silnice 56 31996
ostat.pl. zeleň 27 2353
Celkem KN 559 7786488
Par. KMD 559 7786488
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 18
č.p. víceúčel 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
Celkem BUD 33
byt.z. byt 13
byt.z. dílna 4
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 18
LV 66
spoluvlastník 98

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.01.2016
S-SK GS 1:2880 1837 15.01.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 18.05.2022 12:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.