k.ú.: 796123 - Železnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573825 - Železnice NUTS5 CZ0522573825
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 755 2919529
zahrada 502 259097
ovoc. sad 36 162350
travní p. 401 837823
lesní poz 37 544090
vodní pl. nádrž přírodní 2 1750
vodní pl. nádrž umělá 50 119383
vodní pl. tok přirozený 177 63930
vodní pl. tok umělý 12 1412
vodní pl. zamokřená pl. 10 11940
zast. pl. společný dvůr 2 95
zast. pl. zbořeniště 2 134
zast. pl. 654 156350
ostat.pl. dráha 4 25805
ostat.pl. jiná plocha 99 89977
ostat.pl. manipulační pl. 32 37478
ostat.pl. neplodná půda 182 88308
ostat.pl. ostat.komunikace 231 132251
ostat.pl. pohřeb. 2 10357
ostat.pl. silnice 59 87130
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 46622
ostat.pl. zeleň 59 20341
Celkem KN 3320 5616152
Par. KMD 3320 5616152
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 332
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 12
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 68
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.used 29
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če bydlení 56
bez čp/če garáž 39
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 26
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 638
byt.z. byt 16
obč.z. byt 46
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 63
LV 853
spoluvlastník 1349

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2011
S-SK GS 1:2880 1842 29.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 23.05.2022 20:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.