k.ú.: 796131 - Bzí u Železného Brodu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563871 - Železný Brod NUTS5 CZ0512563871
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5110 - Železný Brod
Pověřený obecní úřad 51101 - Železný Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 141 493356
zahrada 227 169105
ovoc. sad 9 35632
travní p. mez, stráň 1 151
travní p. 502 991931
lesní poz les s budovou 1 31
lesní poz les(ne hospodář) 8 64590
lesní poz 251 1052799
vodní pl. tok přirozený 25 93623
zast. pl. zbořeniště 8 1111
zast. pl. 273 44833
ostat.pl. dráha 2 2910
ostat.pl. jiná plocha 23 12314
ostat.pl. manipulační pl. 38 40797
ostat.pl. neplodná půda 121 69054
ostat.pl. ostat.komunikace 109 69840
ostat.pl. pohřeb. 4 5836
ostat.pl. silnice 18 79441
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 8410
ostat.pl. zeleň 5 3456
Celkem KN 1771 3239220
Par. KMD 1771 3239220
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 68
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 58
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 47
č.e. tech.vyb 2
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 268
byt.z. byt 8
obč.z. byt 4
Celkem JED 12
LV 357
spoluvlastník 522

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 19.09.2011 1:1000 19.09.2011 *)
S-SK GS 1:2880 1843 19.09.2011 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 27.05.2022 04:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.