k.ú.: 796140 - Hrubá Horka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563871 - Železný Brod NUTS5 CZ0512563871
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5110 - Železný Brod
Pověřený obecní úřad 51101 - Železný Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 193 389112
zahrada 198 125163
ovoc. sad 2 8686
travní p. 578 900587
lesní poz 365 845344
vodní pl. tok přirozený 3 13962
zast. pl. zbořeniště 5 739
zast. pl. 216 28566
ostat.pl. jiná plocha 22 16330
ostat.pl. manipulační pl. 22 6642
ostat.pl. neplodná půda 148 71228
ostat.pl. ostat.komunikace 92 56214
ostat.pl. silnice 5 66268
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3412
Celkem KN 1850 2532253
Par. KMD 1850 2532253
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 58
č.p. byt.dům 2
č.p. garáž 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 72
č.e. rod.rekr 29
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 215
obč.z. byt 6
obč.z. garáž 5
Celkem JED 11
LV 338
spoluvlastník 531

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 13.12.2011 1:1000 13.12.2011 *)
S-SK GS 1:2880 1843 13.12.2011 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 27.05.2022 04:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.