k.ú.: 796158 - Chlístov u Železného Brodu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563871 - Železný Brod NUTS5 CZ0512563871
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5110 - Železný Brod
Pověřený obecní úřad 51101 - Železný Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 126 409144
zahrada 215 181477
ovoc. sad 4 15164
travní p. 474 1012765
lesní poz les(ne hospodář) 1 2118
lesní poz 473 1987923
vodní pl. nádrž umělá 3 276
vodní pl. tok přirozený 15 32532
vodní pl. zamokřená pl. 1 1580
zast. pl. zbořeniště 6 434
zast. pl. 244 45177
ostat.pl. dráha 1 150
ostat.pl. jiná plocha 14 7137
ostat.pl. manipulační pl. 29 21996
ostat.pl. neplodná půda 79 73534
ostat.pl. ostat.komunikace 126 94084
ostat.pl. pohřeb. 1 9
ostat.pl. silnice 9 64241
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3434
ostat.pl. zeleň 1 81
Celkem KN 1825 3953256
Par. KMD 1825 3953256
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 52
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 86
č.p. výroba 4
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 14
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 234
LV 348
spoluvlastník 634

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 19.09.2011 1:1000 19.09.2011 *)
S-SK GS 1:2880 1843 19.09.2011 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 27.05.2022 06:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.