k.ú.: 796239 - Chynín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 557650 - Čížkov NUTS5 CZ0324557650
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3207 - Nepomuk
Pověřený obecní úřad 32071 - Nepomuk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 102 919336
zahrada 54 42917
travní p. 190 1207790
lesní poz les(ne hospodář) 13 3086733
lesní poz 115 9847219
vodní pl. nádrž umělá 1 497
vodní pl. rybník 4 19191
vodní pl. tok přirozený 2 601
zast. pl. zbořeniště 2 1417
zast. pl. 48 23411
ostat.pl. jiná plocha 51 63473
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 19
ostat.pl. manipulační pl. 4 7203
ostat.pl. neplodná půda 38 52972
ostat.pl. ostat.komunikace 64 103881
ostat.pl. silnice 1 26147
ostat.pl. zeleň 4 119
Celkem KN 694 15402926
Par. KMD 694 15402926
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 20
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 48
LV 94
spoluvlastník 128

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.08.2016
S-SK GS 1:2880 1838 11.08.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 18.05.2022 11:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.