k.ú.: 796255 - Železný Újezd - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 557650 - Čížkov NUTS5 CZ0324557650
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3207 - Nepomuk
Pověřený obecní úřad 32071 - Nepomuk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 610 2236592
zahrada 123 99364
travní p. 562 2372341
lesní poz 92 2228822
vodní pl. nádrž umělá 2 1612
vodní pl. rybník 3 133945
vodní pl. tok přirozený 5 1542
zast. pl. společný dvůr 1 946
zast. pl. zbořeniště 2 165
zast. pl. 222 82874
ostat.pl. jiná plocha 73 77352
ostat.pl. manipulační pl. 23 43558
ostat.pl. neplodná půda 122 73837
ostat.pl. ostat.komunikace 103 116997
ostat.pl. pohřeb. 1 18
ostat.pl. silnice 10 82571
ostat.pl. zeleň 20 10830
Celkem KN 1974 7563366
Par. KMD 1974 7563366
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. garáž 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 41
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 73
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 20
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 214
LV 266
spoluvlastník 367

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2014
S-SK GS 1:2880 1838 15.12.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 24.05.2022 01:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.