k.ú.: 796271 - Želiv - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 549215 - Želiv NUTS5 CZ0633549215
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6103 - Humpolec
Pověřený obecní úřad 61031 - Humpolec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 635 4190123
vinice 1 372
zahrada skleník-pařeniš. 2 50
zahrada 441 250380
travní p. 345 821752
lesní poz les s budovou 1 4
lesní poz ostat.komunikace 6 432
lesní poz 254 3356956
vodní pl. nádrž umělá 17 801434
vodní pl. rybník 4 30488
vodní pl. tok přirozený 24 232272
vodní pl. tok umělý 9 4915
vodní pl. vod.pl.s budovou 2 166
vodní pl. zamokřená pl. 1 870
zast. pl. společný dvůr 41 2580
zast. pl. zbořeniště 13 2494
zast. pl. 644 185689
ostat.pl. jiná plocha 325 334019
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 8 6662
ostat.pl. manipulační pl. 133 110861
ostat.pl. neplodná půda 91 70341
ostat.pl. ostat.komunikace 190 184355
ostat.pl. pohřeb. 1 3934
ostat.pl. silnice 41 117720
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 16246
Celkem KN 3238 10725115
Par. KMD 3238 10725115
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 159
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 157
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 6
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 2
č.e. les.hosp 4
č.e. obč.vyb 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 39
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 49
bez čp/če jiná st. 83
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 2
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 44
bez čp/če zem.used 8
vod.dílo hráz př. 2
vod.dílo jez 3
vod.dílo vodní el 2
Celkem BUD 625
obč.z. byt 20
obč.z. garáž 20
Celkem JED 40
LV 605
spoluvlastník 805

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.12.2016
S-SK GS 1:2880 1838 07.12.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 19.05.2022 01:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.