k.ú.: 796298 - Želivsko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 572195 - Želivsko NUTS5 CZ0533572195
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5312 - Svitavy
Pověřený obecní úřad 53121 - Svitavy

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 42 689570
zahrada 65 48275
ovoc. sad 3 19815
travní p. 56 547936
lesní poz 37 669207
vodní pl. nádrž umělá 1 148
vodní pl. zamokřená pl. 1 162
zast. pl. zbořeniště 1 696
zast. pl. 40 10114
ostat.pl. jiná plocha 69 46640
ostat.pl. manipulační pl. 3 8060
ostat.pl. mez, stráň 1 5527
ostat.pl. neplodná půda 13 8929
ostat.pl. ostat.komunikace 70 53259
ostat.pl. silnice 15 16467
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2586
Celkem KN 419 2127391
Par. KMD 419 2127391
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 25
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 40
LV 54
spoluvlastník 72

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.11.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 18.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 19.05.2022 07:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.