k.ú.: 796344 - Dolní Zimoř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 531987 - Dolní Zimoř NUTS5 CZ0206531987
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 81 832202
zahrada 54 44638
travní p. 34 94100
lesní poz 68 432539
zast. pl. zbořeniště 2 376
zast. pl. 56 23167
ostat.pl. jiná plocha 19 18049
ostat.pl. manipulační pl. 2 141
ostat.pl. neplodná půda 77 104323
ostat.pl. ostat.komunikace 35 23262
ostat.pl. silnice 24 32893
ostat.pl. zeleň 1 1723
Celkem KN 453 1607413
Par. DKM 3 12635
Par. KMD 450 1594778
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 37
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 54
LV 80
spoluvlastník 115

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.11.2016
S-SK GS 1:2880 1842 09.11.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 20.05.2022 19:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.