k.ú.: 796361 - Želkovice u Loun - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 530565 - Želkovice NUTS5 CZ0424530565
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 24 221618
zahrada 74 42654
ovoc. sad 106 1646051
travní p. 11 33645
lesní poz 2 76158
vodní pl. nádrž umělá 1 198
vodní pl. tok přirozený 2 29737
vodní pl. tok umělý 2 2457
zast. pl. společný dvůr 11 1180
zast. pl. zbořeniště 19 2466
zast. pl. 68 29690
ostat.pl. jiná plocha 16 35071
ostat.pl. manipulační pl. 7 11926
ostat.pl. neplodná půda 34 49714
ostat.pl. ostat.komunikace 25 50589
ostat.pl. pohřeb. 1 1036
ostat.pl. silnice 5 37102
ostat.pl. skládka 1 10294
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1809
Celkem KN 410 2283395
Par. DKM 200 2158850
Par. KMD 210 124545
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 40
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 68
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 85
spoluvlastník 122

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2009 část k.ú. - intravilán
DKM-KPÚ 31.10.2002 1:1000 31.01.2003 *) část k.ú. - extravilán
S-SK GS 1:2880 1843 30.09.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 17.05.2022 10:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.