k.ú.: 796395 - Želnava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550761 - Želnava NUTS5 CZ0315550761
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31093 - Volary

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 102 957742
zahrada 15 10439
travní p. 787 5081830
lesní poz les s budovou 1 38
lesní poz les(ne hospodář) 98 660524
lesní poz 4 26467
vodní pl. nádrž přírodní 1 3252
vodní pl. nádrž umělá 5 547219
vodní pl. rybník 1 1073
vodní pl. tok přirozený 5 118579
vodní pl. tok umělý 61 35204
vodní pl. zamokřená pl. 7 73080
zast. pl. společný dvůr 1 32
zast. pl. zbořeniště 1 354
zast. pl. 105 35947
ostat.pl. jiná plocha 61 23862
ostat.pl. manipulační pl. 32 42886
ostat.pl. neplodná půda 450 2565606
ostat.pl. ostat.komunikace 61 81117
ostat.pl. pohřeb. 1 3071
ostat.pl. silnice 3 103384
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4310
Celkem KN 1803 10376016
PK 4 51918
GP 4 29100
Celkem ZE 8 81018
Par. DKM 677 4034658
Par. KMD 1126 6341358
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 31
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 12
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 102
byt.z. byt 9
Celkem JED 9
LV 102
spoluvlastník 143

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.07.2017
DKM 1:1000 18.07.2017
THM-G 1:2000 01.01.1967 18.07.2017
S-SK GS 1:2880 1824 18.07.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 17.05.2022 07:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.