k.ú.: 796409 - Ženklava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 568732 - Ženklava NUTS5 CZ0804568732
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8112 - Kopřivnice
Pověřený obecní úřad 81121 - Kopřivnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 232 4583823
zahrada 685 555120
travní p. 383 2425372
lesní poz 360 2306412
vodní pl. nádrž umělá 1 3128
vodní pl. tok přirozený 180 55876
vodní pl. zamokřená pl. 9 6805
vodní pl. 1 311
zast. pl. společný dvůr 1 598
zast. pl. zbořeniště 17 5769
zast. pl. 563 135660
ostat.pl. dráha 1 36039
ostat.pl. jiná plocha 111 81814
ostat.pl. manipulační pl. 29 12841
ostat.pl. neplodná půda 104 127155
ostat.pl. ostat.komunikace 447 283396
ostat.pl. pohřeb. 5 3137
ostat.pl. silnice 2 3139
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 22778
ostat.pl. zeleň 26 21373
Celkem KN 3159 10670546
PK 2757 6305233
GP 216 707234
Celkem ZE 2973 7012467
Par. KMD 2323 1465760
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 322
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 12
č.e. rod.rekr 4
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 40
bez čp/če jiná st. 94
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.rekr 13
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 2
Celkem BUD 543
byt.z. byt 13
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 4
obč.z. garáž 2
Celkem JED 21
LV 825
spoluvlastník 1528

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.07.2014
S-SK ŠS 1:2880 1833


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 26.05.2022 13:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.