k.ú.: 796417 - Žeranovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 589233 - Žeranovice NUTS5 CZ0721589233
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7202 - Holešov
Pověřený obecní úřad 72021 - Holešov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 993 4196696
zahrada školka 3 943
zahrada 413 303734
ovoc. sad 3 8568
travní p. 132 163948
lesní poz les s budovou 1 16
lesní poz les(ne hospodář) 1 338
lesní poz 13 252381
vodní pl. tok přirozený 30 28106
vodní pl. tok umělý 49 33390
vodní pl. zamokřená pl. 15 4873
zast. pl. společný dvůr 7 1327
zast. pl. zbořeniště 4 928
zast. pl. 393 126535
ostat.pl. jiná plocha 67 23980
ostat.pl. manipulační pl. 17 21709
ostat.pl. neplodná půda 19 8881
ostat.pl. ostat.komunikace 243 153883
ostat.pl. pohřeb. 5 3369
ostat.pl. silnice 11 30559
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 14673
ostat.pl. zeleň 5 652
Celkem KN 2433 5379489
Par. DKM 124 518273
Par. KMD 2309 4861216
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 166
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. rod.dům 112
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 2
Celkem BUD 383
byt.z. byt 2
obč.z. byt 2
Celkem JED 4
LV 571
spoluvlastník 879

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 13.04.2015 1:1000 13.04.2015 *)
KMD 1:1000 23.04.2008
DKM-KPÚ 07.07.1999 1:1000 14.01.2003 *)
S-SK ŠD 1:2500 1919 23.04.2008
S-SK ŠS 1:2880 1830 23.04.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 23.05.2022 07:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.