k.ú.: 796425 - Žeravice u Kyjova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kyjov email: kp.kyjov@cuzk.cz
Masarykovo nám. 31/57, 69701 Kyjov telefon: 518697011 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586820 - Žeravice NUTS5 CZ0645586820
Pracoviště 738 - Kyjov

Obec s rozšířenou působností 6210 - Kyjov
Pověřený obecní úřad 62101 - Bzenec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3007 5054346
vinice 274 267491
zahrada 411 301286
ovoc. sad 5 16895
travní p. 33 200926
lesní poz 137 534850
vodní pl. nádrž umělá 1 75
vodní pl. tok umělý 68 8077
zast. pl. společný dvůr 8 933
zast. pl. zbořeniště 19 3108
zast. pl. 468 193918
ostat.pl. jiná plocha 67 37778
ostat.pl. manipulační pl. 47 36332
ostat.pl. neplodná půda 188 78511
ostat.pl. ostat.komunikace 198 188498
ostat.pl. pohřeb. 2 3037
ostat.pl. silnice 154 54947
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 14579
ostat.pl. zeleň 12 2213
Celkem KN 5101 6997800
Par. DKM 5101 6997800
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 305
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 53
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 1
č.e. obč.vyb 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 34
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 458
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 810
spoluvlastník 1354

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.12.2000
Ins. A 1:2000 01.01.1948 03.12.2000 04.09.1931 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1827 31.12.1947 28.02.1824 1:2880


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kyjov.

vypočteno: 19.05.2022 21:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.