k.ú.: 796450 - Žeraviny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hodonín email: kp.hodonin@cuzk.cz
Dobrovolského 1/255, 69501 Hodonín telefon: 518309560 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586838 - Žeraviny NUTS5 CZ0645586838
Pracoviště 706 - Hodonín

Obec s rozšířenou působností 6218 - Veselí nad Moravou
Pověřený obecní úřad 62183 - Veselí nad Moravou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 445 1984826
zahrada 98 41503
ovoc. sad 1 4402
travní p. 5 10216
lesní poz 2 4189
vodní pl. tok přirozený 4 31722
zast. pl. zbořeniště 7 1683
zast. pl. 116 51772
ostat.pl. jiná plocha 24 6015
ostat.pl. manipulační pl. 2 3111
ostat.pl. neplodná půda 3 486
ostat.pl. ostat.komunikace 48 63833
ostat.pl. pohřeb. 1 1603
ostat.pl. silnice 6 26765
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6209
ostat.pl. zeleň 50 72791
Celkem KN 815 2311126
Par. DKM 815 2311126
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 44
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če zem.stav 1
bez čp/če zem.used 14
Celkem BUD 113
LV 286
spoluvlastník 440

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.04.2000 část intravilán
DKM-KPÚ 29.11.1999 1:1000 06.12.1999 *) Na části k.ú. - extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1827 17.04.2000 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hodonín.

vypočteno: 22.05.2022 18:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.