k.ú.: 796484 - Hradíšťko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573833 - Žeretice NUTS5 CZ0522573833
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 144 984038
zahrada 47 28619
travní p. 74 172822
lesní poz 2 86046
vodní pl. tok přirozený 30 24532
zast. pl. zbořeniště 1 611
zast. pl. 36 22636
ostat.pl. jiná plocha 31 11419
ostat.pl. manipulační pl. 12 9392
ostat.pl. neplodná půda 1 396
ostat.pl. ostat.komunikace 19 21790
ostat.pl. pohřeb. 1 1467
ostat.pl. silnice 2 21215
Celkem KN 400 1384983
Par. KMD 400 1384983
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 8
č.p. zem.used 21
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 36
LV 88
spoluvlastník 153

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.02.2012
S-SK GS 1:2880 1824 20.02.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 27.05.2022 20:08

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.