k.ú.: 796514 - Žermanice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 568163 - Žermanice NUTS5 CZ0802568163
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8106 - Frýdek-Místek
Pověřený obecní úřad 81061 - Frýdek-Místek

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 276 2054186
zahrada 92 83784
travní p. 172 493236
lesní poz 76 352112
vodní pl. nádrž umělá 2 753
vodní pl. tok přirozený 22 48845
vodní pl. zamokřená pl. 15 10228
zast. pl. zbořeniště 2 477
zast. pl. 193 56909
ostat.pl. jiná plocha 55 38683
ostat.pl. manipulační pl. 5 12034
ostat.pl. neplodná půda 96 137106
ostat.pl. ostat.komunikace 102 53257
ostat.pl. silnice 12 83813
ostat.pl. zeleň 1 401
Celkem KN 1121 3425824
Par. KMD 1121 3425824
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 126
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 1
Celkem BUD 190
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 266
spoluvlastník 371

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.03.2014
KM-D 1:2000 12.06.2000 26.03.2014
S-SK ŠS 1:2880 1836 12.06.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 17.05.2022 15:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.