k.ú.: 796549 - Žernov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577723 - Žernov NUTS5 CZ0514577723
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5109 - Turnov
Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 322 1829529
zahrada 159 151692
ovoc. sad školka 38 33156
ovoc. sad 154 1334798
travní p. 233 511150
lesní poz 195 527607
vodní pl. nádrž umělá 8 7905
vodní pl. rybník 3 7657
vodní pl. tok přirozený 34 25154
vodní pl. tok umělý 63 14904
vodní pl. zamokřená pl. 1 158
zast. pl. společný dvůr 2 445
zast. pl. zbořeniště 8 4770
zast. pl. 177 100654
ostat.pl. jiná plocha 81 44089
ostat.pl. manipulační pl. 37 37715
ostat.pl. neplodná půda 61 51184
ostat.pl. ostat.komunikace 147 95728
ostat.pl. silnice 10 69403
ostat.pl. zeleň 1 94
Celkem KN 1734 4847792
Par. DKM 12 11385
Par. KMD 1722 4836407
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 20
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 41
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 154
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 214
spoluvlastník 344

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2010
S-SK GS 1:2880 1842 17.12.2010 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 27.05.2022 04:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.