k.ú.: 796557 - Žernovník u Černé Hory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Blansko email: kp.blansko@cuzk.cz
Seifertova 6/1336, 67811 Blansko telefon: 516499061 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582760 - Žernovník NUTS5 CZ0641582760
Pracoviště 701 - Blansko

Obec s rozšířenou působností 6201 - Blansko
Pověřený obecní úřad 62012 - Blansko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 539 1456668
zahrada 157 106551
ovoc. sad 6 23593
travní p. 143 186898
lesní poz 155 726846
vodní pl. nádrž umělá 1 962
vodní pl. tok přirozený 16 11182
vodní pl. zamokřená pl. 3 367
zast. pl. zbořeniště 3 709
zast. pl. 155 34706
ostat.pl. jiná plocha 42 32072
ostat.pl. manipulační pl. 36 16784
ostat.pl. neplodná půda 176 163785
ostat.pl. ostat.komunikace 115 46021
ostat.pl. silnice 46 51450
ostat.pl. skládka 1 6025
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 9242
Celkem KN 1602 2873861
Par. DKM 1602 2873861
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 4
č.p. rod.dům 98
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.e. garáž 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 149
LV 213
spoluvlastník 277

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.08.1997
S-SK ŠS 1:2880 1826 25.08.1997 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Blansko.

vypočteno: 25.05.2022 11:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.