k.ú.: 796565 - Červená Hora - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 505099 - Červená Hora NUTS5 CZ0523505099
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52091 - Červený Kostelec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 72 1024198
zahrada 127 122297
travní p. mez, stráň 13 9050
travní p. 107 330073
lesní poz les(ne hospodář) 3 24782
lesní poz 70 377408
vodní pl. nádrž umělá 7 6036
vodní pl. tok přirozený 2 40258
vodní pl. zamokřená pl. 2 1217
zast. pl. zbořeniště 1 137
zast. pl. 113 36236
ostat.pl. jiná plocha 38 20722
ostat.pl. manipulační pl. 2 2100
ostat.pl. neplodná půda 3 4082
ostat.pl. ostat.komunikace 63 50550
ostat.pl. silnice 13 43293
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1201
ostat.pl. zeleň 5 2741
Celkem KN 643 2096381
Par. DKM 285 1479796
Par. KMD 358 616585
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 74
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 107
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 6
Celkem JED 12
LV 133
spoluvlastník 191

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 01.03.2022
KMD 1:1000 07.06.2011
S-SK GS 1:2880 1840 07.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 23.05.2022 10:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.