k.ú.: 796590 - Žernov u České Skalice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574708 - Žernov NUTS5 CZ0523574708
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52092 - Česká Skalice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 209 2036379
zahrada 170 139711
ovoc. sad 17 76844
travní p. plantáž dřevin 1 4141
travní p. 157 584644
lesní poz les s budovou 1 41
lesní poz les(ne hospodář) 50 931779
lesní poz 79 419154
vodní pl. nádrž umělá 2 7145
vodní pl. tok přirozený 14 100361
vodní pl. tok umělý 3 10943
zast. pl. zbořeniště 4 798
zast. pl. 184 67712
ostat.pl. jiná plocha 94 102494
ostat.pl. manipulační pl. 2 4623
ostat.pl. neplodná půda 1 1022
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 787
ostat.pl. ostat.komunikace 92 146236
ostat.pl. pohřeb. 1 1974
ostat.pl. silnice 45 42329
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 18932
ostat.pl. zeleň 6 4597
Celkem KN 1138 4702646
Par. DKM 1042 3425456
Par. KMD 96 1277190
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 128
č.p. rod.rekr 4
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 13
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 178
LV 276
spoluvlastník 412

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.02.2016
KMD 1:1000 11.02.2014
DKM-KPÚ 30.05.2011 1:1000 31.05.2011 *)
S-SK GS 1:2880 1840 09.02.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 19.05.2022 01:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.