k.ú.: 796697 - Žibřidice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564184 - Křižany NUTS5 CZ0513564184
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51051 - Český Dub

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 38 506437
zahrada 185 137457
ovoc. sad 1 3381
travní p. 648 6902456
lesní poz 373 4159225
vodní pl. nádrž umělá 11 57448
vodní pl. tok přirozený 47 77374
vodní pl. zamokřená pl. 5 9161
zast. pl. zbořeniště 23 9001
zast. pl. 211 76384
ostat.pl. jiná plocha 136 126216
ostat.pl. manipulační pl. 38 31420
ostat.pl. neplodná půda 77 117428
ostat.pl. ostat.komunikace 284 264639
ostat.pl. pohřeb. 2 4277
ostat.pl. silnice 6 83086
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 30643
ostat.pl. zeleň 2 1438
Celkem KN 2095 12597471
Par. DKM 642 8640812
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 101
č.p. rod.rekr 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 7
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 35
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 24
Celkem BUD 208
LV 275
spoluvlastník 336

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 10.03.2016
S-SK GS 1:2880 1843 28.02.1824


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 10/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 27.05.2022 05:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.