k.ú.: 796794 - Židovice nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565954 - Židovice NUTS5 CZ0423565954
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4211 - Roudnice nad Labem
Pověřený obecní úřad 42111 - Roudnice nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 262 2669603
vinice 2 7110
zahrada skleník-pařeniš. 1 195
zahrada 96 59908
ovoc. sad 5 22910
travní p. 65 143557
lesní poz 6 49220
vodní pl. nádrž přírodní 5 8620
vodní pl. nádrž umělá 3 2804
vodní pl. tok přirozený 13 169790
zast. pl. společný dvůr 12 3120
zast. pl. zbořeniště 5 2094
zast. pl. 193 75236
ostat.pl. dráha 3 87897
ostat.pl. jiná plocha 32 15684
ostat.pl. manipulační pl. 25 74160
ostat.pl. neplodná půda 15 39147
ostat.pl. ostat.komunikace 82 67120
ostat.pl. silnice 8 51718
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 10578
ostat.pl. zeleň 4 3215
Celkem KN 842 3563686
Par. DKM 447 3236145
Par. KMD 395 327541
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 133
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 187
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 268
spoluvlastník 411

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2017
DKM-KPÚ 11.02.1997 1:1000 31.12.1999 *) v rozsahu PÚ
S-SK GS 1:2880 1840 28.06.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 18.05.2022 01:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.