k.ú.: 796841 - Hluboká u Žihle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559695 - Žihle NUTS5 CZ0325559695
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32061 - Kralovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 594 1723492
zahrada 63 32854
ovoc. sad 21 31256
travní p. 272 479469
lesní poz 140 2222687
vodní pl. tok přirozený 3 1186
vodní pl. tok umělý 1 856
vodní pl. zamokřená pl. 4 1391
zast. pl. společný dvůr 6 1603
zast. pl. 69 36722
ostat.pl. jiná plocha 58 32397
ostat.pl. manipulační pl. 9 4637
ostat.pl. neplodná půda 77 33305
ostat.pl. ostat.komunikace 161 88141
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1588
Celkem KN 1480 4691584
Par. KMD 1480 4691584
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 8
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 68
LV 91
spoluvlastník 114

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.05.2011
S-SK GS 1839 02.05.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 29.05.2022 03:40

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.