k.ú.: 796859 - Kalec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559695 - Žihle NUTS5 CZ0325559695
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32061 - Kralovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 557
orná půda 33 1620809
zahrada 7 10380
travní p. 24 432207
lesní poz 35 2205646
vodní pl. rybník 5 25961
vodní pl. tok umělý 6 3987
vodní pl. zamokřená pl. 3 3925
zast. pl. zbořeniště 3 1782
zast. pl. 13 11049
ostat.pl. jiná plocha 8 31923
ostat.pl. manipulační pl. 5 14786
ostat.pl. neplodná půda 24 30064
ostat.pl. ostat.komunikace 30 72810
ostat.pl. zeleň 1 90
Celkem KN 198 4465976
Par. KMD 198 4465976
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 5
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 13
LV 18
spoluvlastník 23

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.11.2010
S-SK GS 1:2880 1839 09.11.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 26.05.2022 05:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.