k.ú.: 796875 - Odlezly - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559695 - Žihle NUTS5 CZ0325559695
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32061 - Kralovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 180 1072242
zahrada 48 22515
travní p. školka 2 2329
travní p. 34 113392
lesní poz 28 1781738
vodní pl. nádrž přírodní 9 35870
vodní pl. nádrž umělá 1 2050
vodní pl. tok přirozený 1 25
zast. pl. 73 20105
ostat.pl. dráha 1 44859
ostat.pl. jiná plocha 53 20138
ostat.pl. manipulační pl. 4 3992
ostat.pl. neplodná půda 13 9714
ostat.pl. ostat.komunikace 22 27884
ostat.pl. silnice 9 14221
Celkem KN 478 3171074
Par. KMD 478 3171074
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 24
č.e. rod.rekr 35
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 71
LV 101
spoluvlastník 126

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.11.2010
S-SK GS 1839 09.11.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 29.05.2022 03:55

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.