k.ú.: 796883 - Přehořov u Žihle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559695 - Žihle NUTS5 CZ0325559695
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32061 - Kralovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 8 9566
orná půda 222 1841067
zahrada 52 23227
ovoc. sad 1 4606
travní p. mez, stráň 18 19869
travní p. 155 490566
lesní poz 41 937264
vodní pl. nádrž umělá 1 2067
vodní pl. rybník 3 326
vodní pl. tok přirozený 9 18344
vodní pl. tok umělý 2 226
zast. pl. společný dvůr 1 45
zast. pl. zbořeniště 4 3871
zast. pl. 70 24198
ostat.pl. dráha 8 40383
ostat.pl. jiná plocha 125 58538
ostat.pl. neplodná půda 6 2216
ostat.pl. ostat.komunikace 37 38762
ostat.pl. silnice 6 32612
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 947
ostat.pl. zeleň 2 101
Celkem KN 773 3548801
Par. KMD 773 3548801
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. rod.dům 11
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 67
LV 114
spoluvlastník 165

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.11.2010
S-SK GS 1:2880 1841 10.11.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 24.05.2022 14:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.