k.ú.: 796891 - Žihle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559695 - Žihle NUTS5 CZ0325559695
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32061 - Kralovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 189 3855486
zahrada 398 221331
travní p. 167 444000
lesní poz les s budovou 1 51
lesní poz 97 3864561
vodní pl. nádrž umělá 5 30785
vodní pl. tok přirozený 10 29450
vodní pl. tok umělý 7 4160
vodní pl. zamokřená pl. 9 28504
zast. pl. společný dvůr 10 1888
zast. pl. zbořeniště 34 8385
zast. pl. 565 189391
ostat.pl. dráha 9 64550
ostat.pl. jiná plocha 187 170299
ostat.pl. manipulační pl. 33 76352
ostat.pl. neplodná půda 61 95236
ostat.pl. ostat.komunikace 175 213961
ostat.pl. pohřeb. 1 4474
ostat.pl. silnice 18 123660
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 15257
ostat.pl. zeleň 13 7118
Celkem KN 1997 9448899
Par. DKM 1997 9448899
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 233
č.p. byt.dům 10
č.p. doprava 3
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 3
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 13
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 63
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 8
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 72
bez čp/če jiná st. 56
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če skleník 2
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 33
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 558
byt.z. byt 63
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 7
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 79
LV 535
spoluvlastník 724

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.12.2013
KMD 1:1000 11.12.2013
DKM-KPÚ 30.11.2012 1:1000 06.12.2012 *)
THM-V 1:1000 10.09.1973 11.12.2013 intravilám
S-SK GS 1841 11.12.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 29.05.2022 04:20

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.