k.ú.: 796930 - Žichovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557544 - Žichovice NUTS5 CZ0322557544
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 3 1587
orná půda plantáž dřevin 4 13585
orná půda 402 1819353
zahrada skleník-pařeniš. 1 179
zahrada 280 228711
ovoc. sad 5 12501
travní p. mez, stráň 11 9255
travní p. 256 707627
lesní poz 167 1726683
vodní pl. nádrž přírodní 1 1165
vodní pl. nádrž umělá 2 5580
vodní pl. rybník 2 43181
vodní pl. tok přirozený 15 105492
vodní pl. tok umělý 11 2159
vodní pl. zamokřená pl. 12 7594
zast. pl. společný dvůr 10 1129
zast. pl. zbořeniště 3 744
zast. pl. 337 132694
ostat.pl. dráha 2 52098
ostat.pl. jiná plocha 97 89727
ostat.pl. manipulační pl. 35 57877
ostat.pl. neplodná půda 132 66646
ostat.pl. ostat.komunikace 101 74572
ostat.pl. silnice 16 68175
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 20765
ostat.pl. zeleň 2 9175
Celkem KN 1912 5258254
Par. DKM 981 1121211
Par. KMD 931 4137043
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 167
č.p. byt.dům 9
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 21
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 41
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 326
byt.z. byt 60
byt.z. garáž 18
Celkem JED 78
LV 431
spoluvlastník 706

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.05.2012
KMD 1:1000 04.05.2012
THM-V 1:1000 15.03.1968 04.05.2012 map. intr.
S-SK GS 1:2880 1837 04.05.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 29.05.2022 04:14

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.