k.ú.: 797031 - Hartmanice u Žimutic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 536075 - Hartmanice NUTS5 CZ0311536075
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3115 - Týn nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 31151 - Týn nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1285 6177229
zahrada 70 70297
travní p. 320 910200
lesní poz 113 1316608
vodní pl. nádrž umělá 5 5267
vodní pl. rybník 2 18064
vodní pl. tok umělý 264 35180
vodní pl. zamokřená pl. 98 19467
zast. pl. společný dvůr 2 1894
zast. pl. zbořeniště 1 164
zast. pl. 136 73704
ostat.pl. jiná plocha 60 33439
ostat.pl. manipulační pl. 89 66176
ostat.pl. neplodná půda 35 69391
ostat.pl. ostat.komunikace 243 116804
ostat.pl. silnice 44 60413
ostat.pl. zeleň 5 719
Celkem KN 2772 8975016
Par. DKM 2772 8975016
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 43
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 9
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 28
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 102
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 188
spoluvlastník 278

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.08.2011
ZMVM 1:2000 02.12.1987 25.08.2011
S-SK GS 1:2880 1870 02.12.1987


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 25.05.2022 02:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.