k.ú.: 797111 - Žinkovy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 558630 - Žinkovy NUTS5 CZ0324558630
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3207 - Nepomuk
Pověřený obecní úřad 32071 - Nepomuk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 640 2357316
zahrada 296 245964
travní p. 761 1623701
lesní poz 109 3358047
vodní pl. nádrž přírodní 1 638
vodní pl. nádrž umělá 6 625422
vodní pl. rybník 2 12793
vodní pl. tok přirozený 75 50763
vodní pl. tok umělý 18 3285
vodní pl. zamokřená pl. 22 120781
zast. pl. 425 160398
ostat.pl. jiná plocha 153 112150
ostat.pl. manipulační pl. 26 33354
ostat.pl. neplodná půda 110 87229
ostat.pl. ostat.komunikace 149 190754
ostat.pl. pohřeb. 4 4729
ostat.pl. silnice 13 89283
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 32776
ostat.pl. zeleň 57 50201
Celkem KN 2884 9159584
Par. KMD 2884 9159584
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 134
č.p. byt.dům 5
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 83
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 88
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 1
Celkem BUD 422
byt.z. byt 30
byt.z. garáž 8
Celkem JED 38
LV 501
spoluvlastník 772

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2017
S-SK GS 1:2880 1837 14.12.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 16.05.2022 23:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.