k.ú.: 797138 - Žirov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 561908 - Žirov NUTS5 CZ0633561908
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 119 1504037
zahrada 66 34602
travní p. 85 390983
lesní poz 47 660351
vodní pl. nádrž umělá 5 3867
vodní pl. rybník 6 13064
vodní pl. tok přirozený 8 7556
vodní pl. tok umělý 6 2305
vodní pl. zamokřená pl. 3 1143
zast. pl. společný dvůr 5 793
zast. pl. 78 23421
ostat.pl. jiná plocha 80 77317
ostat.pl. manipulační pl. 14 6945
ostat.pl. neplodná půda 43 30678
ostat.pl. ostat.komunikace 73 40976
ostat.pl. silnice 4 14713
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 7882
Celkem KN 647 2820633
Par. KMD 647 2820633
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 37
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 4
Celkem BUD 76
LV 110
spoluvlastník 157

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.12.2015
KM-D 1:2000 28.07.2000 04.12.2015
S-SK GS 1:2880 1829 28.07.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 27.05.2022 14:10

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.