k.ú.: 797146 - Cholunná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 549231 - Žirovnice NUTS5 CZ0633549231
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61103 - Počátky

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 321 1356595
zahrada 36 19299
travní p. 220 512493
lesní poz 116 576873
vodní pl. nádrž umělá 3 5935
vodní pl. rybník 17 19121
vodní pl. tok přirozený 10 2723
vodní pl. tok umělý 6 987
vodní pl. zamokřená pl. 1 1034
zast. pl. společný dvůr 2 189
zast. pl. 49 18381
ostat.pl. jiná plocha 11 15448
ostat.pl. manipulační pl. 17 11452
ostat.pl. neplodná půda 16 8773
ostat.pl. ostat.komunikace 124 33618
ostat.pl. silnice 33 17585
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 524
Celkem KN 983 2601030
Par. DKM 983 2601030
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. rod.dům 8
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 49
LV 75
spoluvlastník 103

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.02.2009
THM-V 1:1000 30.12.1977 16.02.2009
THM-V 1:2000 30.12.1977 16.02.2009
S-SK GS 1:2880 1829 30.12.1977


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 22.05.2022 06:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.