k.ú.: 797171 - Žíteč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546461 - Chlum u Třeboně NUTS5 CZ0313546461
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3114 - Třeboň
Pověřený obecní úřad 31143 - Třeboň

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 450 2351461
zahrada 230 111787
travní p. 362 1255913
lesní poz 196 1965474
vodní pl. nádrž přírodní 3 5463
vodní pl. nádrž umělá 5 1429
vodní pl. rybník 48 1046541
vodní pl. tok přirozený 5 6070
vodní pl. tok umělý 37 14441
vodní pl. zamokřená pl. 82 146406
zast. pl. zbořeniště 1 191
zast. pl. 188 74964
ostat.pl. jiná plocha 303 219170
ostat.pl. manipulační pl. 12 11000
ostat.pl. neplodná půda 94 80879
ostat.pl. ostat.komunikace 153 155626
ostat.pl. silnice 14 30208
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 1139
Celkem KN 2187 7478162
Par. KMD 2187 7478162
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 68
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 52
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
vod.dílo hráz ohr 3
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 181
byt.z. byt 5
byt.z. garáž 4
Celkem JED 9
LV 259
spoluvlastník 351

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.11.2011
S-SK GS 1:2880 1827 08.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 23.05.2022 17:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.