k.ú.: 797189 - Skalice u Žitenic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565962 - Žitenice NUTS5 CZ0423565962
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 121 386096
zahrada 202 145538
ovoc. sad 11 52874
travní p. 152 261758
lesní poz les(ne hospodář) 14 173499
lesní poz 54 319693
vodní pl. nádrž umělá 1 1879
vodní pl. zamokřená pl. 2 1330
zast. pl. společný dvůr 5 665
zast. pl. zbořeniště 15 2505
zast. pl. 148 31015
ostat.pl. jiná plocha 24 4661
ostat.pl. manipulační pl. 34 57204
ostat.pl. neplodná půda 63 35129
ostat.pl. ostat.komunikace 74 42193
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 1194
ostat.pl. zeleň 6 13607
Celkem KN 933 1530840
Par. KMD 933 1530840
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 85
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 147
LV 164
spoluvlastník 212

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2012
S-SK GS 1:2880 1843 17.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 17.05.2022 09:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.