k.ú.: 797197 - Žitenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565962 - Žitenice NUTS5 CZ0423565962
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 702 2913048
zahrada 874 537573
ovoc. sad 134 325383
travní p. mez, stráň 1 252
travní p. 329 411516
lesní poz les(ne hospodář) 6 50876
lesní poz 23 105074
vodní pl. tok přirozený 5 7422
vodní pl. tok umělý 3 1249
zast. pl. společný dvůr 18 1383
zast. pl. zbořeniště 25 3173
zast. pl. 586 103670
ostat.pl. jiná plocha 78 34075
ostat.pl. manipulační pl. 50 49585
ostat.pl. neplodná půda 131 79078
ostat.pl. ostat.komunikace 182 159263
ostat.pl. pohřeb. 2 5947
ostat.pl. silnice 7 11103
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 13008
Celkem KN 3159 4812678
Par. KMD 3159 4812678
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 283
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 125
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 50
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 26
Celkem BUD 571
obč.z. byt 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 2
LV 822
spoluvlastník 1147

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2012
S-SK GS 1:2880 1843 17.12.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 16.05.2022 17:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.