k.ú.: 797367 - Životice u Kasejovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 540137 - Životice NUTS5 CZ0324540137
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3207 - Nepomuk
Pověřený obecní úřad 32071 - Nepomuk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 257 1150575
zahrada 79 57066
travní p. 159 464764
lesní poz 45 2281248
vodní pl. nádrž umělá 5 2240
vodní pl. rybník 1 64938
vodní pl. tok přirozený 1 755
vodní pl. zamokřená pl. 8 10730
zast. pl. zbořeniště 1 58
zast. pl. 74 33884
ostat.pl. dráha 4 16652
ostat.pl. jiná plocha 41 31200
ostat.pl. manipulační pl. 19 36493
ostat.pl. neplodná půda 22 48683
ostat.pl. ostat.komunikace 41 59665
ostat.pl. silnice 3 38412
Celkem KN 760 4297363
Par. KMD 760 4297363
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 36
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 3
Celkem BUD 71
LV 114
spoluvlastník 220

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.03.2012
S-SK GS 1:2880 1837 30.03.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 24.05.2022 01:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.