k.ú.: 797375 - Životice u Nového Jičína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 547000 - Životice u Nového Jičína NUTS5 CZ0804547000
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 690 2099054
zahrada 388 209991
ovoc. sad 1 2519
travní p. 1497 3719007
lesní poz 534 2168279
vodní pl. tok přirozený 18 45745
zast. pl. zbořeniště 6 1605
zast. pl. 329 88637
ostat.pl. jiná plocha 257 174007
ostat.pl. manipulační pl. 81 145621
ostat.pl. neplodná půda 98 65739
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 606
ostat.pl. ostat.komunikace 355 192595
ostat.pl. pohřeb. 1 951
ostat.pl. silnice 136 42952
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 49 111149
ostat.pl. zeleň 7 2166
Celkem KN 4448 9070623
Par. KMD 4448 9070623
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 194
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 3
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 314
byt.z. byt 5
byt.z. j.nebyt 5
Celkem JED 10
LV 533
spoluvlastník 803

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.04.2013
S-SK ŠS 1:2880 1833 18.04.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 20.05.2022 18:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.