k.ú.: 797413 - Želkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570044 - Hořiněves NUTS5 CZ0521570044
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52054 - Smiřice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 120 1964179
zahrada 51 36930
travní p. 28 35225
lesní poz 1 5265
vodní pl. nádrž umělá 1 263
vodní pl. tok přirozený 24 3919
zast. pl. zbořeniště 1 403
zast. pl. 66 44051
ostat.pl. dráha 1 715
ostat.pl. jiná plocha 34 17857
ostat.pl. manipulační pl. 37 90314
ostat.pl. neplodná půda 4 7414
ostat.pl. ostat.komunikace 32 83086
ostat.pl. silnice 6 43420
ostat.pl. zeleň 8 6544
Celkem KN 414 2339585
Par. DKM 325 2174641
Par. KMD 89 164944
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 31
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 62
LV 68
spoluvlastník 89

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 07.08.2019
DKM 1:1000 30.07.2019 mapování
KMD 1:1000 31.08.2009
S-SK GS 1:2880 1841 31.08.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 22.05.2022 09:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.