k.ú.: 797481 - Žiželice nad Cidlinou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 533947 - Žiželice NUTS5 CZ0204533947
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21104 - Týnec nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 432 2998202
zahrada 368 264197
ovoc. sad 6 8412
travní p. 191 967026
vodní pl. nádrž umělá 2 397
vodní pl. tok přirozený 38 172702
vodní pl. tok umělý 12 25776
vodní pl. zamokřená pl. 16 55555
zast. pl. společný dvůr 9 1285
zast. pl. zbořeniště 2 185
zast. pl. 502 172092
ostat.pl. jiná plocha 292 216553
ostat.pl. manipulační pl. 42 79740
ostat.pl. neplodná půda 8 19143
ostat.pl. ostat.komunikace 96 171971
ostat.pl. pohřeb. 1 7206
ostat.pl. silnice 9 28475
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 18266
ostat.pl. zeleň 15 43170
Celkem KN 2044 5250353
Par. DKM 2044 5250353
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 296
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 9
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 87
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 482
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 6
obč.z. byt 19
Celkem JED 37
LV 684
spoluvlastník 1019

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.12.2020
DKM-KPÚ 15.10.2007 1:1000 30.11.2007 *) na části k.ú. DKM
S-SK GS 10.12.2020 1:2880 1841 10.12.2020 28.02.18241:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 21.05.2022 21:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.