k.ú.: 797502 - Žiželice u Žatce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 567019 - Žiželice NUTS5 CZ0424567019
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4216 - Žatec
Pověřený obecní úřad 42161 - Žatec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 244 4082776
zahrada 107 68136
travní p. 198 516656
lesní poz 39 378702
vodní pl. nádrž přírodní 1 124
vodní pl. nádrž umělá 2 972
vodní pl. tok přirozený 9 35355
zast. pl. zbořeniště 2 636
zast. pl. 121 39423
ostat.pl. dráha 4 78259
ostat.pl. jiná plocha 71 271981
ostat.pl. manipulační pl. 14 47840
ostat.pl. mez, stráň 11 6025
ostat.pl. neplodná půda 81 152870
ostat.pl. ostat.komunikace 89 65490
ostat.pl. silnice 33 113647
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2166
ostat.pl. zeleň 4 1963
Celkem KN 1031 5863021
Par. DKM 1031 5863021
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 11
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 120
LV 155
spoluvlastník 246

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.09.2002
ZMVM 1:2000 01.11.1981 29.09.2002
S-SK GS 1:2880 1842 31.10.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 17.05.2022 09:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.