k.ú.: 797596 - Žižkovo Pole - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569801 - Žižkovo Pole NUTS5 CZ0631569801
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61023 - Přibyslav

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 777 6716057
zahrada 163 98424
ovoc. sad 1 6226
travní p. 556 1703174
lesní poz 506 1945995
vodní pl. nádrž umělá 10 13218
vodní pl. rybník 2 7205
vodní pl. tok přirozený 25 42896
vodní pl. tok umělý 9 5778
vodní pl. zamokřená pl. 1 1011
zast. pl. zbořeniště 2 744
zast. pl. 223 98041
ostat.pl. jiná plocha 71 43394
ostat.pl. manipulační pl. 32 42985
ostat.pl. neplodná půda 48 46688
ostat.pl. ostat.komunikace 266 263236
ostat.pl. pohřeb. 1 974
ostat.pl. silnice 16 30897
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8851
Celkem KN 2711 11075794
Par. KMD 2711 11075794
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 109
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 33
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če zem.stav 32
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 210
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 6
Celkem JED 12
LV 312
spoluvlastník 556

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.05.2016
S-SK GS 1:2880 1838 23.05.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 19.05.2022 01:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.