k.ú.: 797618 - Žlebské Chvalovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 574091 - Žlebské Chvalovice NUTS5 CZ0531574091
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53046 - Třemošnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 154 933605
zahrada 162 103771
ovoc. sad 13 62681
travní p. 155 652836
lesní poz 33 1547506
vodní pl. nádrž umělá 6 2605
vodní pl. rybník 4 3768
vodní pl. tok přirozený 8 4815
zast. pl. společný dvůr 3 563
zast. pl. zbořeniště 2 990
zast. pl. 175 60372
ostat.pl. jiná plocha 38 10915
ostat.pl. manipulační pl. 6 10974
ostat.pl. neplodná půda 92 86646
ostat.pl. ostat.komunikace 60 77412
ostat.pl. pohřeb. 1 1384
ostat.pl. silnice 5 24811
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6561
ostat.pl. zeleň 6 524
Celkem KN 924 3592739
Par. DKM 924 3592739
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 118
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 7
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 171
LV 229
spoluvlastník 305

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.12.2000
ZMVM 1:2000 01.11.1988 29.12.2000
S-SK GS 1:2880 1838 01.11.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 24.05.2022 18:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.