k.ú.: 797642 - Zehuby - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534668 - Žleby NUTS5 CZ0205534668
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 110 2197760
zahrada 123 78958
ovoc. sad 13 30146
travní p. 43 219277
lesní poz ostat.komunikace 1 291
lesní poz 36 250999
vodní pl. nádrž umělá 1 45
vodní pl. rybník 3 7481
vodní pl. tok přirozený 12 54274
vodní pl. tok umělý 4 1467
vodní pl. zamokřená pl. 2 889
zast. pl. společný dvůr 32 3892
zast. pl. zbořeniště 4 1862
zast. pl. 126 69658
ostat.pl. jiná plocha 5 904
ostat.pl. manipulační pl. 12 36727
ostat.pl. neplodná půda 34 28667
ostat.pl. ostat.komunikace 63 111151
ostat.pl. pohřeb. 1 1433
ostat.pl. silnice 7 15803
ostat.pl. zeleň 14 48039
Celkem KN 646 3159723
PK 19 19370
Celkem ZE 19 19370
Par. DKM 346 2955729
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 80
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 122
LV 182
spoluvlastník 232

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 25.05.2006 1:1000 30.06.2006 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1838 intr.


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 16.05.2022 06:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.