k.ú.: 797677 - Kozojedy u Žlunic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 572136 - Kozojedy NUTS5 CZ0522572136
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 471 3224842
zahrada 83 62497
ovoc. sad 6 6972
travní p. 38 66202
lesní poz 4 15188
vodní pl. nádrž přírodní 2 1977
vodní pl. nádrž umělá 2 4078
vodní pl. tok přirozený 38 14899
zast. pl. společný dvůr 4 1112
zast. pl. zbořeniště 1 33
zast. pl. 121 90421
ostat.pl. jiná plocha 44 62257
ostat.pl. manipulační pl. 17 14004
ostat.pl. neplodná půda 7 4347
ostat.pl. ostat.komunikace 38 40140
ostat.pl. pohřeb. 1 1237
ostat.pl. silnice 3 34991
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 8700
ostat.pl. zeleň 16 17497
Celkem KN 900 3671394
Par. DKM 64 267570
Par. KMD 836 3403824
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 55
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 38
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 118
byt.z. byt 11
Celkem JED 11
LV 213
spoluvlastník 331

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 19.05.2016
KMD 1:1000 27.03.2012
S-SK GS 1:2880 1842 27.03.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 23.05.2022 18:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.